Lekker werken met cloud oplossingen

We bieden premium cloud oplossingen waardoor het lekker werken is. Mail, telefonie, bestanden, wifi, data, infra, hardware en software. De ICT is geregeld.

Veilig werken met gegarandeerde uptime (SLA & BCA)

Ook in geval van calamiteiten. We bieden oplossingen voor service en business continuïteit. We garanderen daardoor een nul- of minimale uitval in geval van calamiteiten of veiligheidsissues. Preventief en proactief.

Slimmer werken met beschikbare data

In dagelijkse handelingen die we verrichten slaan we data op. Door deze data om te zetten in informatie zorgen we voor een betere aansturing (BI), kostenreductie (procesoptimalisatie) en voorspellende waarden (AI).

Veiligheid en continuïteit van de ICT omgeving staan centraal

Veiligheid van een ICT omgeving is een hot topic. Preventief handelen is beter dan genezen. Dat geldt ook in dit geval. Agrippa focust zich al jaren op deze veilige werkomgeving. We bieden een totaaloplossing die het gebruik veilig maakt en uitval minimaliseert tot enkele uren.

Naast het bieden van service (SLA), bieden we een continuïteitgarantie. Dit doen we in een zogenaamd BCA. We maken hierin duidelijke afspraken over de business continuïteit in geval van calamiteiten en hoe deze voorkomen kunnen worden. We richten ons hierbij op het mKb bedrijf in de regio Weert, Venlo en Roermond.

Als totaalaanbieder staan we graag samen met u aan het ICT-roer. We zorgen dat er grip is op de ICT omgeving en innoveren waar nodig is. Daarbij houden we een goede afstemming en zorgen we voor het 24/7 monitoren van uw omgeving, waarbij we niets aan het toeval overlaten.

Grip door IT, cloud en communicatie middels RMM

Prettig en veilig werken. Dat willen we toch allemaal? Door de juiste inrichting van je ICT omgeving en de juiste communicatie hierover is het mogelijk om lekker door te kunnen werken. En niet alleen prettig werken, maar ook beheersbaar, veilig en kostenefficiënt.

Dit doen we door te starten met een site-survey. Op locatie brengen we de huidige situatie in kaart en werken we een verbetervoorstel uit. Om prettig en veilig werken te kunnen garanderen, werken we met een remote-monitoringssysteem. Dit geeft ons de mogelijkheid en verplichting om continue jullie situatie te monitoren, preventief te beheren en hierover te communiceren. Dit is de basis voor de afspraken m.b.t. service en continuïteit die we met elkaar maken.