disclaimer

Disclaimer

Website
Agrippa B.V (hierna te noemen Agrippa) besteed veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


E-mailverkeer

Agrippa e-mailberichten en enige bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd De in Agrippa e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Agrippa Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en enige bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopie├źn ervan te wissen en te vernietigen Agrippa is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlagen Agrippa kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten.