Partner van strategie tot uitvoering - Beaujean Vacances

Verstevigen en borgen van het merk Beaujean Vacances
Beaujean Vacances is een karakteristieke vakantiehuizen specialist in Zuid-Limburg. Samen met ruim tweehonderd exclusief geselecteerde huiseigenaren tekent het 30-jarige streekgebonden familiebedrijf voor nieuwe herinneringen van jaarlijks zo’n 75.000 gasten. Al die jaren is Beaujean Vacances loyaal gebleven aan de regio, de gebouwen, de hoogwaardige kwaliteit en zichzelf. Aan dit eigenzinnige verhaal heeft INOVA duiding gegeven door het ontwikkelen van een hernieuwde positionering en formulering van het merkverhaal. Gestoeld op de waarden karakteristiek, zorgzaamheid en loyaliteit en aan de hand van de pay-off ‘met de signatuur van Beaujean’. Vervolgstap was de vertaling van de merkidentiteit naar een visuele identiteit. Een nieuwe uitstraling die tot uiting werd gebracht in verschillende communicatiemiddelen.

In de ideale wereld van merkdenken is het dan niet klaar maar begint het pas. Want als je scherp hebt geformuleerd waarvoor je staat en wie je bent, is het veel makkelijker om je merk te laten werken als kompas. Door je waarden richting te laten geven aan alles dat je doet schep je een eenduidig merkbeeld dat niet alleen tot stand komt via communicatie maar ook door gedrag en symboliek. Ivo en Natasja, uit ons flexibele marketingteam, gingen hiermee aan de slag.

We brachten de customer journey in beeld om te bepalen hoe we communicatie, service én gedrag kunnen afstemmen op de momenten waarop Beaujean het verschil wil maken bij gasten en huiseigenaren. Met als resultaat een concreet beeld van op welke manier we contact kunnen leggen volgens de waarden, hoe we op bepaalde momenten écht met de signatuur van Beaujean extra service verlenen en met welke contentformats we onderscheidende en relevante verhalen kunnen vertellen. Maar we gingen nog een merkstap verder. Want we formuleerden ook welk gedrag we van medewerkers verwachten, hoe we in overleggen besluiten kunnen nemen volgens de waarden, hoe we het gesprek over beoordelen en ontwikkelen inrichten én welke momenten (symboliek) we intern meer betekenis kunnen geven vanuit het merk. Want merkdoen is de beste manier van merkdenken.

‘INOVA heeft ons geholpen om te duiden wie we zijn en waar we voor staan. Dat wat we allemaal voelden is door hun omgezet in woorden, waarden en een nieuwe uitstraling. Hoe zetten we onze communicatie in, welke service bieden we aan en welk gedrag laten we zien. Dát allemaal samen maakt de signature van Beaujean Vacances.’
Daphne Beaujean