Employer branding partner – Het hoeramomentje

In het hele land kampen kinderopvangorganisaties met personeelstekorten. Dit aantal dreigt de komende jaren nog verder op te lopen. Om daarop voor te sorteren, heeft Hoera kindercentra INOVA gevraagd om mee te denken over employer branding en dit te borgen binnen de eigen organisatie. Enerzijds door het huidige personeel te blijven boeien en binden aan de organisatie en anderzijds door het werven van nieuw personeel.

Het hoeramomentje van

Ook deze uitdaging pakken we gestructureerd aan om maximaal resultaat te behalen. Samen met Hoera kindercentra bouwen wij aan een duurzaam en uniek werkgeversmerk. Vanuit gesprekken met medewerkers van Hoera en onderzoek naar de doelgroep, concurrenten en branche hebben we de arbeidsmarktcommunicatiestrategie geformuleerd. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek leiden tot een concreet activiteitenplan waarmee we structureel invulling geven aan de arbeidsmarktcommunicatie. Met het visueel concept “hoeramomentjes” komt de strategie tot leven in tekst en beeld. Dit is de kapstok waaraan de arbeidsmarktcommunicatie wordt opgehangen. Hoeramomentjes geven energie en toveren een lach op het gezicht. En geef je hoeramomentjes bewust aandacht, dan gaan ze ook nog eens groeien. De komende tijd geven we verder invulling aan de groei van nieuw personeel en het binden en boeien van de medewerkers van Hoera kindercentra. Want iedereen verdient een hoeramomentje!

“We werken bij Hoera graag duurzaam samen met lokale partners. INOVA heeft zich echt verdiept in onze organisatie en waar wij voor staan; daar rolde uiteindelijk het ‘hoeramomentje’ uit. Een prachtige vondst en van veel toegevoegde waarde in onze arbeidsmarktcommunicatie.”

Rudie Peeters