Communicatie partner - Communicatiecampagnes

We hebben steeds vaker te maken met langdurige perioden van droogte, hitte maar ook hevige regenval. Uitdagingen waar Waterschap Limburg iedere dag mee te maken heeft. Hoe gaan we in dit veranderend klimaat om met ons Limburgs water?

Als communicatie partner zijn we samen met het Waterschap Limburg constant op zoek naar innovatieve en doeltreffende manieren van communicatie met stakeholders. Het gaat om verbinding, bewustwording, betrokkenheid en samenwerken. In de communicatie willen we mensen raken en in beweging brengen. Dialoog stimuleren en draagvlak creëren. Daarom kiezen we onder andere voor het gebruik van video, 3D-animatie en motion design. Maar we realiseren ook offline middelen zoals folders, rapporten, advertenties, kaartmateriaal, factsheets en presentaties.